Ters ozmos olayını daha iyi kavrayabilmek için öncelikle osmoz prensibine vurgu yapabiliriz. Ozmos işlemi, yarı geçirgen bir zarla birbirinden ayrılmış yoğunlukları farklı iki çözeltinin (saf su ile tuzlu su) oluşturduğu bir sistemde az yoğun (saf su) ortamdan çok yoğun ortama (tuzlu su) doğru bir sıvı akışı ile gerçekleşir.

Ters Ozmos prensibi ise, çok yoğun ortama (tuzlu su) ozmotik basınçtan fazla bir basınç uygulanırsa olay tersine dönerek çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş olacaktır. Ancak yarı geçirgen zardan su molekülü geçerken tuz iyonları, metal iyonları, katı partiküller, bakteri ve virüsler geçemeyecektir. Bu olaya ters ozmos denir.