İçme suyu arıtma cihazları genellikle ev suyunu güvenli bir şekilde içme suyunu kendi kontrollerinde temin etmek amacıyla satın alınan en önemli enstrümanlardır.


Tüketiciler, gerek koku ve gerekse suda var olan renk problemini ortadan kaldırmak adına arıtma ihtiyaç duyarlar.

Ters ozmos sistemine sahip arıtma cihazları, sudaki sadece kötü koku veya renk değişikliklerini değil, su içinde var olabilecek (baş edilemez hastalıklara sebep olan) kimyasal kirliliği de yok ettiği ispatlanmıştır.


Bir içme suyu arıtma cihazı almalı mıyım ?


Sağlıklı bir yaşam sürdürme de en önemli faktörlerden birisi tükettiğimiz içme sularıdır.

Çevresel faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda içme sularımızın bize ulaşana kadar, sağlığımızı ciddi tehlikelere sokacağı risklerle karşı karşıya olduğu gerçektir;

  • Suyun bize ulaşmada kat ettiği mesafede karşılaştığı riskler !
  • Tarımda kullanılan zirai ilaçlar yer altı ve yer üstü sularına karışması !
  • Fabrika ve evsel atıkların yer altı ve yer üstü sularına karışması !
  • Ambalajlı sulardaki ambalajın ham maddesi, dolumu ve kullanımdan kaynaklı riskleri !(bpa ve mikrobiyolojik kirlilik riski).

Bu gibi ciddi nedenlerden kaynaklı, suyumuzu kesinlikle arıtarak tüketmemiz gerektiğini, uzmanlar da ısrarla tavsiye ederler;

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ‘’yaşasın hayat’’ isimli kitabının 47. Sayfasında; ‘’evlere monte ettireceğiniz reverse osmosis su arıtma sistemiyle şehir suyunu arıtarak elde edeceğiniz suyu güvenle içebilirsiniz.’’ yine aynı kitap sayfa 197 de; ‘’ters ozmos yöntemiyle filtre edilmiş su arıtma yöntemi en güvenilir olanıdır…’’